Dėkojame visiems 1% GPM paramą paskyrusiems mums!

Dėkojame visiems 1% GPM paramą paskyrusiems mums!

Dėkojame visiems, kurie mūsų liberalias idėjas ir darbus nuveiktus atskirų miestų ir visos šalies mastu parėmė skirdami savo 1% GPM paramą.