Kęstutis Pakalnis. Jei merė yra tokia drąsi, gal išdrįs pateikti prašomus dokumentus?

Kęstutis Pakalnis. Jei merė yra tokia drąsi, gal išdrįs pateikti prašomus dokumentus?

Paskelbus, kad Tarybos opozicija pradėjo ginti viešąjį širvintiškių interesą (ir net ne vieną), merė ėmėsi klasikinio veiksmo – ginasi puldama.

 

Sau lojaliame laikraštyje merė šaukia, kad mano partietis Vidmantas Mateika yra „kiškis bailys“, nes neva pabėgo nuo atsakomybės būtent tuomet, kai merė parašė skundą dėl to, kad aš nelankau komitetų posėdžių. Gerbiu Vidmantą ir žinau, kad jis ir pats gali apsiginti, tačiau noriu rinkėjams priminti, jog apie ketinimą atsistatydinti iš komitetų pirmininkų Vidmantas kalbėjo jau ne kartą. Jis nenorėjo taikstytis su piktybiška savivaldybės administracijos savivale ir nekompetencija administruojant Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos darbą. Pagal Antikorupcinės komisijos strateginį planą rugsėjo-spalio mėnesiais komisija privalėjo pasirinkti bent vieną savivaldybei pavaldžią įstaigą ar įmonę ir atlikti patikrą. Vidmantas, kaip pirmininkas, norėjo inicijuoti patikrą „Širvintų šiluma” įmonėje. Būtent tuomet buvo pradėta blokuoti visa informacija ir trukdyti jo vadovaujamų komitetų darbui.

 

Įstatymus reikia skaityti iki galo

 

Merė prikiša man, neva aš prisiminiau savo pareigą lankytis komitetų posėdžiuose, cituoja Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamentą, kuriame teigiama, kad kiekvienas Tarybos narys privalo dalyvauti bent vieno komiteto veikloje ir lankyti jo posėdžius. Visiškai sutinku su tuo.

 

Tačiau merė gal nematė posėdžių darbotvarkės ir nežino, kad per 34 šios kadencijos mėnesius buvo šaukiamas vos vienas Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis.

 

Ir nereikia teisintis bendrai šaukiamais visų komitetų posėdžiais. Kurie greičiausiai tokie daromi tam, kad galbūt merė galėtų visus sukontroliuoti. Kiekvieno komiteto posėdžio ji turbūt aplankyti nespėtų. Kas paneigs, kad merei svarbu viską žinoti ir laiku sukontroliuoti? Gal todėl ir posėdžiai bendri? Tokiuose posėdžiuose nėra diskusijų, tik savų tiesų įrodinėjimas, apsižiūrėjimas, kokios opozicijos nuostatos tam tikrais klausimais ir generalinė repeticija prieš Tarybos posėdį. Nereikia darbo repetuoti. Dirbkime.

 

Juo labiau, kad tame pačiame merės minimame Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamente aiškiai parašyta: „Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus, nagrinėja jų veiklos sričiai priskirtus piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda svarstyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui.” Atkrepkite dėmesį į mano paryškintas frazes: „pagal savo kompetenciją“ ir  „nagrinėja jų veiklos sričiai priskirtus…”.

 

Tuo viskas ir pasakyta. Todėl šiandien viešai klausiu merės: kodėl nesudarote man, kaip Tarybos nariui, galimybės dirbti savo rinkėjų naudai pagal komiteto, kuriam priklausau, kompetenciją ir neorganizuojate komiteto posėdžių?


Beje, čia galiu nuoširdžiai pagirti Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto darbą. Nes matau, kad ten nuolat kviečiami komiteto posėdžiai. Kodėl merė, vadovaujanti Tarybos darbui, nesirūpina vienoda komitetų veikla? Juk puikiai matome, kas viskam vadovauja ir kas kontroliuoja.

 

Plačiau apie komitetų darbą galima pasiskaityti aštuntajame Reglamento skyriuje: https://goo.gl/A9Ha4P 

 

Laiškai kažkur klaidžioja
 

Mane stebina dar vienas svarbus Tarybos darbo organizavimo aspektas. Reglamente teigiama, kad komitetų  darbus administruoja savivaldybės administracijos direktorės paskirti specialistai. Tačiau aš nesu gavęs nė vieno kvietimo į komitetų ar tarybos posėdžius, nesu gavęs svarstomų klausimų dokumentacijos. Apie Tarybos posėdžius sužinau iš spaudos, sprendimų projektus gaunu iš kolegų.

 

Kodėl per tiek laiko niekas nesukluso, kad nėra atsakoma į siunčiamus (jei jie siunčiami) laiškus? O gal yra patogu siųsti bele kur ir žinoti, kad dokumentai nepasieks adresato? Juk tokiu atveju tikėtina, kad Tarybos narys neišnagrinės pateiktų dokumentų ir nepateiks prieštaravimų. Stebina toks atsainus savivaldybės administracijos specialistų požiūris į savo darbą, juo labiau, kad už tai jie gauna darbo užmokestį.

 

Neketinu imituoti darbo

 

Ne pirmą kartą sakau viešai, aš esu verslo žmogus ir darbo imituoti nemoku ir nenoriu. Žinau, kad net ir laikas kainuoja. Darbo aš nebijau  ir nebijau atsakyti už savo veiksmus. Todėl neketinu atėjęs į bendrą komitetų posėdį pasėdėti dėl bendro didesnio skaičiaus. Leiskite man išties dirbti ir gilintis į dokumentaciją, gyventojų keliamas problemas ir pageidavimus. Sudarykite man galimybę būti naudingu rajono gyventojams, neblokuokite informacijos.

 

Kvietimą į dvikovą priimu

 

Merė mesdama kaltinimus pasielgė kaip riteriai viduramžiais kviesdami į dvikovą . Šį kvietimą aš priimu.

 

Mere Živile Pinskuviene, reikalauju sudaryti galimybę man, kaip Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto nariui, susipažinti su mane dominančiais finansiniais dokumentais, objektais, viešaisiais pirkimais, nepaslėpus sąlygų,  kainų ir sumų. To ne kartą jau esu prašęs. Primenu, kad tokią galimybę man suteikia tas pats Jūsų minimas Tarybos reglamentas.

 

Prašau mane informuoti vieninteliu mano naudojamu el.paštu kestas@uhb.lt, kada ir kur galiu pateikti savo prašymus ir gauti dominančią informaciją.

 

Kadangi mėgstate susirašinėti spaudoje, tai spaudoje ir paskelbsime apie Jūsų suteiktas galimybes Tarybos nariams susipažinti su rajone vykdomais darbais, su mūsų pastebėtais neatitikimais ar pažeidimais.

 

Tik štai kur klausimas, ar Jums, mere, užteks drąsos pateikti prašomus dokumentus? Laikas parodys. Tuomet ir sužinosime, kas čia kiškis ir dar bailys.

 

P.S. Straipsnį siunčiu visoms trims rajone veikiančioms žiniasklaidos priemonėms. Smalsu, kas išdrįs jį pateikti savo skaitytojams?