Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) lietuvių – lenkų frakcijos pareiškimas dėl VSD raporto

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) lietuvių – lenkų frakcijos pareiškimas dėl VSD raporto

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) lietuvių - lenkų frakcija su nerimu susipažino su naujausiu Vidaus Saugumo Departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimu.

Kaip lojalūs Lietuvos Respublikos piliečiai nerimaujame dėl kiekvienos grėsmės, kylančios mūsų šaliai. Bet taip pat esame ypatingai nusivylę raporto dalimi, liečiančia lenkų tautinę mažumą — dalimi, kuri diskredituoja raporto visumą ir kelia daug klausimų

Kaip lojalūs Lietuvos Respublikos piliečiai nerimaujame dėl kiekvienos grėsmės, kylančios mūsų šaliai. Bet taip pat esame ypatingai nusivylę raporto dalimi, liečiančia lenkų tautinę mažumą — dalimi, kuri diskredituoja raporto visumą ir kelia daug klausimų. Esame nustebę, jog VSD manymu Lietuvos piliečiai lenkai reikalauja kažkokių „išskirtinių teisių” ir jų pripažinimas atseit turėtų būti palankus Rusijai. Teisės, tokios kaip teisė į neiškreptą pavardžių rašybą dokumentuose, teisė viešosiose įstaigose ir viešosios informacijos sistemos vartosi gimtąją kalbą, teisė į švietimą gimtąja kalba ar nuosavybės teisė — yra norma daugumoje Europos Sąjungos šalių, vargu ar jos vadintinos „išskirtinėmis”.

Ar reikia suprasti, kad faktas, jog tokias teises turi Lenkijos Respublikos piliečiai lietuviai Punske, byloja apie Lenkijos politikos prorusiškumą? Lietuvos lenkai nenori „išskirtinių” teisių — o tiesiog gražinimo teisių, kurias atėmė sovietinis okupantas. Nejau VSD saugo okupacinę sovietinę „tvarką”, kuri civilizuotoje valstybėje jau seniai turėjo būti panaikinta?
Visi puikiai supranta, jog agresyvią politiką vykdančiai imperialistinei rytų kaimynei nereikia jokio preteksto, kad galėtų vykdytį savo veiksmus. Tai kodėl VSD, pasisakydama prieš elementarių teisių suteikimą savo valstybės piliečiams, bando pateisinti imperialistinę agresiją?

Toks VSD elgesys lenkų tautinės mažumos atžvilgiu ne tik diskredituoja Lietuvos Respubliką ir silpnina jos poziciją ES ir ESBO, kur rimtai yra žiūrima į tautinių mažumų teises. Daugelio vertinamų ekspertų, Rusijos politikos žinovų manymu, lenkų tautinės mažumos teisių nepaisymas tik padidina rusiškųjų provokacijų regione sėkmės tikimybę ir palengvina Rytų Lietuvos gyventojų įtraukimą į jas. Viso to kontekste, reikia paklausti — kokia valstybė yra suinteresuota lenkų tautinei mažumai priklausančių Lietuvos piliečiu žeminimu — ir kodėl VSD tokį svetimos valstybės interesą vykdo? Ar tas nėra susiję su tuo, kad Lietuvoje nebuvo įvykdyta valstybės tarnybų liustracija ir dekomunizacija?

Tikimės, kad laimės sveikas protas ir europietiškos vertybės, o tokio pobūdžio antipilietiniai ir antivalstybiniai VSD išsišokimai bus pasmerkti mūsų valstybės valdančiųjų.