2019 m. Europos Parlamento rinkimų programa

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Stipryn, Lietuva – stipryn, Europos Sąjunga!

Go Forward, Lithuania!

 

Mes - Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai). Mūsų dėka pagerinome savo regionų ir žmonių gyvenimą, sėkmingai įžengėme į Šengeno erdvę. Mūsų dėka, judame laisvai, ir nestabdomi.

Deja, tai nesumažino nerimo dėl ekonominės, socialinės ir tarptautinio saugumo situacijos. Žmonių pajamos turi kilti. Lietuva ir Europa turi būti stiprios, kad apgintų savo žmones, jautriai atsižvelgdamos į bendro reikalo supratimą. Lietuva ir Europa turi būti stiprios, kad galėtų solidariai ginti savo vertybes ir interesus.

Todėl mums labai svarbu - ekonomika, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Turime investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas, jas ugdančių universitetų rėmimą. Suprantame, kad ES parama yra skirta stiprinti piliečių pasitikėjimą. Regioninių ir socialinių skirtumų realus mažėjimas turėtų būti proporcingas investicijoms. Parama turėtų kurti ilgalaikę naudą, prisidėti sprendžiant demografines problemas, plečiant geriausiai apmokamų darbo vietų tinklą bei socialinę infrastruktūrą.

Klimato kaita yra ne tik ES problema. Tačiau ES turi prisiimti lyderio vaidmenį. Ir mes prisiimame. Turi būti vartojama saugi, įperkama ir klimatui nekenksminga energija.

Migracija ir sienų apsauga  yra esminiai mūsų dienų reikalai. Europa turi apsaugoti tuos, kuriems reikia pagalbos, investuoti į migracijos labiausiai pažeidžiamų vietų ekonomiką ir tvarų vystymąsi, kartu rūpintis socialine integracija, švietimu.

Taip pat būtina apsaugoti išorinę Europos Sąjungos sieną, ryžtingai kovoti su nelegalia migracija, kontrabanda, užtikrinti judėjimo laisvę ir Šengeno susitarimą.

Pabrėžiame Lietuvos, kaip stiprios Europos Sąjungos garanto idėją, ir prašome – balsuokite už mus.