Ž. Šilgalis. „Liberalas“ R. Šimašius eina Vengrijos premjero ir Turkijos prezidento keliu

Ž. Šilgalis. „Liberalas“ R. Šimašius eina Vengrijos premjero ir Turkijos prezidento keliu

Kažkada Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas buvo liberalas, o dabar pretenduoja į „diktatoriaus“ titulą ES. Kažkada Turkijos premjeras, dabar prezidentas, Recepas Erdoganas, Europą ir pasaulį žavėjo kaip pažangus reformatorius, o dabar brutalia jėga kovoja prieš laisvą žodį ir kitokią nuomonę. Panašiu keliu suka ir Liberalų sąjūdžio pirmininkas, Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka ir Tarybos reglamente išdėstytomis procedūromis, užregistravau sprendimo projektą, kuriame siūlau įvertinti Mero, o tiksliau, šiuo atveju, Tarybos pirmininko R. Šimašiaus dviejų metų pirmininkavimą posėdžiams, nes nėra normalu, kai per dvejus metus iš visų Tarybos posėdžių net 13 pasibaigė neapsvarsčius darbotvarkėje esamų klausimų ir jie nuolat nusikelia į kitus Tarybos posėdžius. Pagrindinė to priežastis yra mero, kaip Tarybos pirmininko, prastas posėdžių organizavimas, nesigilinimas į svarstomus klausimus, nekompetencija (nors per 2 „meravimo“ metus buvo galima bent šio to išmokti), Tarybos narių kvorumo neužtikrinimas ir nuolatinis Tarybos opozicijos narių pertraukinėjmas jiems kalbant ar užduodant klausimus, įžeidinėjimas, netaktiškos replikos, net grasinimai, taip pat ir reguliarūs Tarybos veiklos reglamento pažeidinėjimai, ką savo išvadose pripažino ir iš visų Tarybos frakcijų sudaryta Etikos komisija.

Priminsiu, meras rinktas tiesiogiai, o tai turėtų garantuoti stabilumą, valdančioji dauguma labai didelė – net 35 nariai iš 51, tačiau beveik pusė Tarybos posėdžių neįvyko iki pabaigos. 

Meras ir Tarybos pirmininkas, pagal įstatymą, privalo atsiskaityti, o jo darbą vertinti turi gyventojai ir miesto Tarybos nariai. Pateiktame Tarybos sprendime siūliau Tarybai dėl prasto darbo organizavimo Tarybos pirmininko R. Šimašiaus pirmininkavimą posėdžiams įvertinti NEIGIAMAI. Tai politinis vertinimas su tikslu atkreipti mero dėmesį ir ateityje užtikrinti geresnį posėdžių organizavimą bei sklandesnį pirmininkavimą. 

Ir kokia reakcija? Tarybos sekretorius Simonas Girdzijauskas, mero R. Šimašiaus politinio pasitikėjimo asmuo, man atsako (pridedu netaisytą): 

Sveiki, Po konsultacijos su Teisės departamento direktoriumi konstatuojam, kad Jūsų pateiktas straipsnis neatitinka TPĮ 3 straipsnio 2 dalies tikslingumo principo, reiškiančio, kad teisės akto projektas turi būti rengiamas ir teisės aktas priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis. Reglamento 38 straipsnio 1 d. nuostatos teigia, kad projektas, neatitinkantis TPĮ 3 straipsnio 2 dalies tikslingumo principo gali būti traukiamas į darbotvarkę tik jį pateikus 1/3 tarybos narių ar frakcijos vardu. Remiantis aukščiau išvardintais argumentais informuojame, kad Jūsų pateiktas nebuvo įtrauktas į tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Meras R. Šimašius mano galintis nurodinėti Tarybos nariams, kokiu būdu jam dirbti, kad jo pastangos atitiktų „tikslingumo principus“. Tokios „liberalo“ R. Šimašiaus išminties galėtų pavydėti viso pasaulio demokratijos priešai. 

O kaip reiktų vertinti tiesmuką „liberalų“ mero grasinimą opozicijos frakcijos vadovui iš karto po paskutinio, eilinį kartą dėl kvorumo stokos anksčiau laiko pasibaigusio posėdžio, kai meras prie liudininkų išrėžė: „Kai nebebūsiu meras, tai taip tau kirsiu į klyną, jog mažai nepasirodys“? Mažai abejonių, jog meru R. Šimašius nebebus, tad lieka tikėtis, jog grasinimo neįgyvendins bent jau tiesiogine tų žodžių prasme… 

Priminsiu „liberalui“ R. Šimašiui, kad Tarybos narys turi teisę LR vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka ir pagal Tarybos veiklos reglamente išdėstytas procedūras siūlyti Tarybai svarstyti klausimus, rengti Tarybos sprendimų projektus. Kad būtų svariau – teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, draudimas persekioti už kritiką yra žmogaus laisvės, kurias, pirmiausia, garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vadovaujantis Konstitucijos 25 straipsnio 1 dalimi, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas (Konstitucijos 25 str. 1, 2 d.). Saviraiškos ir informacijos laisvė yra demokratinės visuomenės pagrindas. Ši laisvė taip pat yra viena iš svarbiausių sąlygų pažangai bei kiekvieno žmogaus vystymuisi. 

Pasirodo, tai nesvarbu „liberalo“ valdomai Vilniaus miesto savivaldybei. O gal, kalbant paprasta žmonių kalba, merui tiesiog nepatinka pagrįsta kritika, nenoras pripažinti, kad Tarybos posėdžiai yra chaotiški, prastai organizuojami bei netinkamai vedami, ką neslėpdami pripažįsta ir patys valdančiosios daugumos atstovai, todėl merui bet kokiomis priemonėmis norisi užčiaupti opoziciją. 

O kaip reiktų vertinti tiesmuką „liberalų“ mero grasinimą opozicijos frakcijos vadovui iš karto po paskutinio, eilinį kartą dėl kvorumo stokos anksčiau laiko pasibaigusio posėdžio, kai meras prie liudininkų išrėžė: „Kai nebebūsiu meras, tai taip tau kirsiu į klyną, jog mažai nepasirodys“? Mažai abejonių, jog meru R. Šimašius nebebus, tad lieka tikėtis, jog grasinimo neįgyvendins bent jau tiesiogine tų žodžių prasme… 

Kaip opozicinės frakcijos vadovas, galiu patikinti, jog tokiomis priemonėmis ar net grasinimais merui nepavyks nei užčiaupti opozicijos, nei pagerinti posėdžių organizavimo bei pirmininkavimo kokybės. Lietuva ne Baltarusija ir, juo labiau, ne Šiaurės Korėja.