Jungiamajame partijų „Sąjungos TAIP“ ir LiCS suvažiavime įkurta Lietuvos laisvės sąjunga

Šiandien Vilniaus Rotušėje įvyko jungiamasis politinės partijos „Sąjunga TAIP“ ir Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) suvažiavimas. Jo metu buvo pasirašyta abiejų politinių jėgų jungimosi sutartis, slaptu balsavimu išrinktas pirmininkas, pristatyta ir patvirtinta nauja programa bei pavadinimas. Suvažiavimo metu priimtas sprendimas sukurti naują partiją - Lietuvos laisvės sąjungą (LLS). ,,Laisvė - tai didžiausia vertybė, kurią turime saugoti ir ginti. Laimė atsiranda iš laisvės, o laisvė atsiranda iš drąsos. Drąsiai neškime Laisvės vėliavą.“ - sakė kandidatas į sąjungos pirmininkus Artūras Zuokas. Lietuvos laisvės sąjunga tęs Prezidento Valdo Adamkaus pradėtą Lietuvos viziją ir visuomenės kelią - ,,laisvas žmogus, atvira visuomenė, stipri valstybė’’. Jos centre - savarankiškas ir iniciatyvus žmogus. Žmogus, kuriam tarnauja valstybė, gindama jo teises ir sudarydama sąlygas visapusiškai išskleisti asmeninius gabumus. Stipri šiuolaikinė valstybė - tai ne stipri valdžia. Tikroji šalies stiprybė, tai ne žmonių paklusnumas, o privati piliečių iniciatyva, paremta susitarimu, gebėjimu derinti skirtingus interesus, įsipareigojimu bendram labui. Savo veikloje partija teigia besivadovausianti principu, jog tik laisvas žmogus atviroje visuomenėje gali kurti stiprią valstybę. Partijos pirmininku išrinktas Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, pirmininko teikimu visuotiniame suvažiavime pavaduotojais išrinkti septyni pavaduotojai: Miroslavas Monkevičius, Dalia Štraupaitė, Rasa Jaškevičienė, Regimantas Čiupaila, Aldona Šventickienė, Vidmantas Valinčius, Sigitas Šiupšinskas. Naujosios politinės partijos pimininkas Artūras Zuokas pabrėžė, kad nuo jau egzistuojančių partijų Lietuvos laisvės sąjunga skirsis tuo, jog partijos veikla ir politinėmis iniciatyvomis sieks užtikrinti, jog privačios Lietuvos žmonių iniciatyvos būtų skatinamos, o valdžia neperžengtų savo ribų. Artūro Zuoko teigimu, Lietuvoje daug politikų ar visuomenės veikėjų, kurie šaukia ,,NE’’. Tačiau Lietuvai reikia daugiau nei ,,NE’’, reikia optimizmo ir ,,TAIP’’, nes ,,NE’’ nieko nekuria, kuria tik ,,TAIP’’, kuria tik teigiantys, o ne neigiantys.