TAPK RĖMĖJU

                       Norint paaukoti Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) 2019 m. naujiems rinkimams Žirmūnų (kandidatas - Algis Čaplikas) ir Žiemgalos (kandidatas - Saulius Gegieckas) kampanijoms privalu iš anksto deklaruoti turtą ir pajamas už 2018 metus (deklaracijos forma FR0001). Turto ir pajamų deklaruoti nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 Eur. Aukotojų, aukojusių mažas aukas, aukos yra neviešinamos.

                      Vienas asmuo per politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių (toliau – VMDU), t. y. 8 850 Eur.

                      Bendra gyventojo aukų suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 d.) arba už užpraeitus metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).

                     Bet kokias aukas asmuo privalo pervesti iš savo sąskaitos, aukoti per trečiuosius asmenis draudžiama.

 

Rekvizitai:

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

A.s. LT LT84 7300 0101 5910 3279 

АB Bankas „Swedbank“

Banko kodas: 73000

Paskirties laukelyje reikia įrašyti AUKA, asmens kodą ir savivaldybę, kurioje deklaruojate pajamas.

 

Iškilus klausimams, visuomet atsakysime 
Tel. (8~5) 231 3264
El. p. info@lls.lt